Window Web Hosting

Window Web Hosting

Chúng tôi chuyên cung cấp Web Hosting chất lượng cao trên nền tảng Windows.
Tốc độ nhanh - tương thích với nhiều loại mã nguồn - bảo mật cao với chi phí phù hợp.

 

    Window Shared Hosting
Tính năng Start Start Plus Silver Silver Plus Bronze Bronze Plus Titanium Gold Gold Plus Diamond
Thích hợp Sinh viên Sinh viên Cá nhân Cá nhân Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp / Doanh nghiệp Chuyên nghiệp
 
Doanh nghiệp Thương mại điện tử
Dung lượng (RAID 10) 300 MB 600 MB 800 MB 1.100 MB 1.500 MB 2.000 MB 3.000 MB 5.000 MB 7.000 10.000 MB
Băng thông (tháng) 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB 200 GB 300 GB
Sub Domain 3 5 15 20 25 35 40 60 80 100
Addon domain 0 0 1 3 4 6 7 9 11 14
Parked Domain 3 5 15 20 25 35 40 60 80 100
FTP Account 1 1 2 4 5 7 8 10 12 15
Email Account 10 15 25 40 50 70 80 100 135 200
MSSQL Database 2000 / 2005 / 2008 0 1 2 4 5 7 8 10 12 15
MySQL Database 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Thời gian Setup Khởi tạo ngay (Auto Setup)
Phí khởi tạo Miễn phí
Phí 1 tháng 36.000
VNĐ
63.000
VNĐ
90.000
VNĐ
135.000
VNĐ
160.000
VNĐ
210.000
VNĐ
250.000
VNĐ
380.000
VNĐ
585.000
VNĐ
1.000.000
VNĐ
Thanh toán
tối thiểu
1 năm 6 tháng
2 năm - Tiết kiệm 10%
3 năm - Tiết kiệm 15%
4 năm - Tiết kiệm 20%
5 năm - Tiết kiệm 25%
Các tính năng Host
Trang quản lý tài khoản User:
Plesk Panel 11
Auto Backup
(không tính vào Dung lượng HOST)
Daily / Weekly
WebMail
Quản lý FTP
Quản lý File
Quản lý MSSQL/MySQL Database & phpMyAdmin
Sao lưu/Phục hồi website
URL Redirect
Quản lý các chương trình chạy tự động (Cron)
Đầy đủ công cụ thống kê truy cập Web
ASP.NET Setting
Window Server 2003 - 2008 R2 / IIS 6 - 7.5 / PHP 5.2.x / MySQL 5.x
MSSQL 2000/2005/2008
ASP / ASP.NET 1.1 / 2.0 / 3.5 SP1 / 4.0
MSSQL 2000/2005/2008
ASP.NET AJAX Extension
ASP.NET MVC 1 / MVC 2 / MVC 3
Mã nguồn tương thích : Wordpress, Joomla, VBB, phpBB, Joomla, Nukeviet,
SurgarCRM, các loại mã nguồn mở v.v..
PHP Modules: mod_rewrite, curl, dom, GD2, hash, iconv, imap, ImageMagick,
ionCube, json, mbstring, mcrypt, mhash, mysqli, pcre, pdo_mysql, soap, simpleXML,
xml, xslt, Zend Optimizer, Zend Guard v.v..
Safe mode On
Technical Support 24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center 8:00 - 23:00 On Phone Call 

    Dịch vụ cộng thêm
Reset Hosting - FREE -
Phí bản quyền phần mềm Phí cài đặt Phí duy trì  
vBulletin Classic Licensed (Forum only) 4.700.000 VNĐ -  
vBulletin Suite Licensed 6.500.000 VNĐ -  
Tài nguyên hệ thống Phí cài đặt Phí duy trì  
1G Bandwidth Extra - 20.000 VNĐ/1 tháng  
10G Bandwidth Extra - 180.000 VNĐ/1 tháng  
20G Bandwidth Extra - 300.000 VNĐ/1 tháng  
100G Bandwidth Extra - 1.000.000 VNĐ/1 tháng  

Lưu ý: Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT 10%)