Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Ghi chú
.pro 400.000 VNĐ New
.com .net .us 240.000 VNĐ ...
.org .info .biz  270.000 VNĐ ...
.biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 240.000 VNĐ ...
.cc 770.000 VNĐ ...
.ws 270.000 VNĐ Tên miền website
.tv 890.000 VNĐ Tên miền tivi
.mobi 450.000 VNĐ Tên miền Mobi
.eu (không được phép transfer) 270.000 VNĐ Tên miền khu vực Âu Châu
.asia 400.000 VNĐ Tên miền khu vực Á Châu
.me 600.000 VNĐ ...
.tel 340.000 VNĐ ...
.co 780.000 VNĐ ...
.com.co .net.co .nom.co 450.000 VNĐ ...
.in 470.000 VNĐ ...
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 360.000 VNĐ ...
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 800.000 VNĐ ...
.tw 930.000 VNĐ ...
.name 270.000 VNĐ ...