(1) Tại sao phải sử dụng web ?

Sức mạnh của công nghệ thông tin là một điều không thể phủ nhận. Và hiện nay Internet Việt Nam đang bùng nổi, và ngày càng có nhiều người hiểu biết về công nghệ, ngày cảng trở nên hiển nhiên rằng mỗi một doanh nghiệp đểu có một website